Kilometer Zero Kalimba Tabs & Chords

Kilometer Zero Kalimba Tabs, Chords & Number Notes

5 6 5 6 7 2° 1 ° 7 3 5
At kung ganito magpapaalam
7 7 6 7 7 6
Kukupas sa oras
5 7 6 5 7 6
Marahang-marahan
5 5 5 6 5 7 7 2° 1° 7 7 3 5
Uukitin sa puno ating mga ngalan
5 2° 1° 7 2° 1° 7 6 5 7 6
Nang kung maligaw, may palatandaan

2 3 5 5 2 3 5
Sa away at kantyawan
5 2 2° 1° 7 5
Ma’t pagmamalabis
2 2 3 5 6 5
May pag-ibig pa rin
2 2 2° 1° 7 5
Huwag ka nang umalis

Chorus:
3 5 7 7 7 1° 2° 1° 7 6 5 7 7
Dahil dito, dito nasusukat ang layo
5 7 1° 2° 1° 7 6 5
Ang sentro nitong daigdig
2 7 7 5 7 6 5 7 6
Wala ng makadadaig
7 7 7 1° 2° 1° 7 6 5
Sa’tin, Sa’tin pa rin ang uwi
5 7 1° 2° 1° 7 6 5 5
Batobalani’y pusong pagal
5 7 1° 2° 1° 7 6 5 7
Magbabalik ang pagmamahal

2 2 3 5 5 2 3 5 5
May tawanan na tutuldukan
2 2° 1° 7 5
Ng yakap, halik
2 2 3 5 6 5
May pagibig pa rin
2 2 2° 1° 7 5
Pag ika’y nagbalik

Song Credits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *